Zámková dlažba

Ačkoliv jsou rozlehlé trávníky doplněné o různé květiny a keříky oku i duši velmi příjemné, některé plochy musíme využívat také k pravidelnému procházení či parkování aut – i to však může být vyřešeno vzhledově velmi zajímavě, a proto je již delší dobu hitem veřejných i soukromých prostranství tzv. zámková dlažba. Ta nám dnes nahrazuje písek, štěrk a v některých případech i nejrůznější dlažební kostky, kterými zpevňovali plochy generace před námi.

Co je to zámková dlažba?

Pojem zámková dlažba nemá přímou souvislost s historickými šlechtickými sídly, jak si mnozí myslí – jejich název vychází z jejich schopnosti „uzamknout se“.

Jednotlivé kameny položené v dlažbě totiž mají schválně takové tvary a vlastnosti, že se navážou na své okolí, což následně zabraňuje se dlažbě rozpadnout i v případě nějakého poklesu terénu vlivem zatížení či přímo posunu půdy. Těsným dotekem zámková dlažba také velmi dobře čelí odcizování kamenů lidmi i vandalizmu.

Kromě účelného fungování jsou zámkové dlažby také dosti zajímavé esteticky – geometrické tvary doplněné nejrůznějšími barvami mohou vytvářet úžasné vzory, chodníkové pruhy či dělící pásy, přičemž samozřejmě bylo pamatováno i na okraje, a dlažbu tak lze vzhledově velmi úspěšně navázat na okolní plochy.

Výběr zámkové dlažby

Nabídka materiálů pro zámkovou dlažbu je dnes skutečně rozsáhlá a problém zorientovat se v ní mají často i profesionálové natožpak laici, kteří se často orientují pouze podle reklamy a nejnižších cen. To však mnohdy není dobrý přístup. Výběr dlažby by měl vycházet nejen z ceny a zamýšleného vzhledu ale také z požadavků na nosnost a odolnost, z konkrétních půdních podmínek a potřeby např. protismykového povrchu.

Půdní podmínky

Vazká jílovitá půda nebo navážka potřebují před položením zámkové dlažby kvalitnější provedení podkladů a především pak silnější dlaždice – větší plocha dotyku zajistí intenzivnější vzájemnou vazbu.

Nosnost

Nosnost dlažby je určena tloušťkou a tvarem jednotlivých kamenů (ač jde o pevné materiály, tak pokud dlaždice poddimenzujete, mohou vám např. pro nájezdu auta popraskat).

Povrch

Povrch dlažby byste měli volit podle toho k čemu bude využívána a jak předpokládáte, že bude čištěna. Většina dlažeb se totiž vyrábí v hrubém, polohrubém i hladkém provedení, přičemž to poslední je samozřejmě nejvzhlednější a nejlépe se čistí, ovšem v zimě či jen po dešti hrozí velmi jednoduše uklouznutí a možné zranění se. Pokud se tedy na vydlážděné ploše budou lidé procházet celoročně v celkem vysoké intenzitě, vyplatí se hrubý protiskluzový povrch.

Mrazuvzdornost

Ano, vzhledem ke způsobu výroby „dlažebních kamenů“, je u zámeckých dlažeb nutno také brát v potaz mrazuvzdornost. Zatímco vibrolité segmenty v sobě mají vyšší procento vody a jsou tedy náchylnější k narušování mrazem (mají nižší trvanlivost a navíc díky dusičnanům na nich mohou vznikat sanytrové výkvěty), tak vibrolisované jsou dražší, ale rozhodně vám déle vydrží (díky menšímu obsahu vody).

Barvy, tvary a další vlastnosti zámkové dlažby

„Kameny“ do zámeckých dlažeb jsou vyráběny v řadě různých geometrických tvarů a lze z nich vytvořit obrovské množství estetických vzorů, které mohou dotvořit design vaší zahrady nebo jakéhokoliv jiného pozemku, je však třeba neztratit hlavu a nepřehnat to – ve chvíli, kdy bude váš chodník barevnější než květinový záhon hned vedle, asi je něco špatně. Nemusíte ani volit sytější odstíny z obavy, že se vám barvy časem vyšisují – k tomu nedochází, barvy jsou stálé.

Vybíráte-li dlaždice pro použití kolem rodinných domků či pro terasy, stačí vám k tomu tloušťka 40 či 45 milimetrů a je možno vybírat klidně i větší dlaždice. Všude, kde je větší zatížení a projíždí tam třeba cyklisté, je obvykle používána dlažba o síle 60 milimetrů. Osmdesát milimetrů je už vhodné pro automobilové zatížení – silnější dlažba pak už bývá např. jen na parkovištích, kde stojí i nákladní automobily, apod.

Máte-li zkušenosti s betonem, neřiďte se jimi u tohoto typu dlažeb slepě, protože ač jsou kameny většinou vytvářeny z vibrolisovaného (či vibrolitého) betonu C 40/50, tak jsou doplněny plastifikátorem, který snižuje potřebné množství vody použité do betonu, dělá ho plastičtějším a zvyšuje jeho odolnost.

Pokládka zámecké dlažby v kostce

Položit správně dlažbu není nic jednoduchého, i když základní postup se dá popsat v několika krocích. Ještě před započetím prací a před samotným nákupem byste si měli plochu k dláždění dobře vyměřit a v měřítku 1:100 (1 cm na plánku se rovná 1 metru v reálu) zakreslit na milimetrový papír.

Z tohoto nákresu (z požadovaných rozměrů) zjistěte počet dlaždic, které budete potřebovat a také délku obrubníků. Počítejte s tím, že byste si ale měli nakoupit o alespoň 10 % materiálu víc – některé dlaždice mohou přijít poškozené, některé můžete sami poškodit a některé budete potřebovat řezat a doplňovat jimi okraje.

Když už máte materiál k dispozici, určíte si linii pokládky (obvykle souběžně s domem či s plotem), provedete výkopového práce a vytvoříte podkladní vrstvy. Do krajů následně posadíte obrubníky i s bočními opěrami, a pak už můžete začít pokládat samotnou dlažbu a na samý závěr vysypat její spáry pískem.

Několik rad na závěr

Ačkoliv vás položení dlažby vlastními silami může vyjít levněji, dobře zvažte, zda se vám to skutečně vyplatí: výsledný vzhled práce neprofesionálů totiž často neodpovídá vynaložené práci (které není málo). Problémy mohou začít už u vytvoření podkladu – odborníci mají množství zkušeností a vy jen těžko bude shánět nejrůznější rady jako např., že rovnou dlažbu vám zaručí až dostatečně zhutněná zemina, na níž je uložena drenážní a štěrko-písková roznášecí vrstva. Doporučení využít služeb profesionála platí i v případech, kdy jsou dlážděné plochy dosti malé.

Před položením zámkové dlažby zvažte prostředí, ve kterém ji chcete mít a zda ji skutečně chcete mít: pokud ji umísťujete na beton, bude její životnost velmi nízká (kvůli tepelné roztažnosti betonu budou kameny praskat). Pokud se až po položení rozhodnete, že zámkovou dlažbu nechcete, máte celkem smůlu – vrátit vydlážděné plochy do původního stavu je obtížné až nemožné – půda je trvale znehodnocena štěrkem, který se prakticky nedá odstranit.

Zámková dlažba má mnoho výhod, může být však velmi jednoduše poškozena znečištěním: nečistoty se ze zámkové dlažby odstraňují jen velmi těžce, a proto byste ji zvlášť dobře měli chránit proti různým barvám, olejům, organickým látkám či maltě.